Waarom een opstalverzekering afsluiten?

Vastgoed staat er uiteraard om bekend een zeer dure investering te zijn. In ruil voor die investering krijg je echter wel één van de belangrijkste eigendommen die je als mens ooit in je leven kan bezitten. Dat gezegd hebbende moet er rekening mee worden gehouden dat die investering ook door tal van verschillende bedreigingen van buitenaf kan worden bedreigd. Concreet betekent dit onder meer dat de opstal bijvoorbeeld schade kan ondervinden van een storm of van een andere gebeurtenis. Gelukkig valt de waarde van dit belangrijk onderdeel van je woning uitstekend te beschermen door het afsluiten van een opstalverzekering. Meer daarover hier op deze pagina.

Hoe belangrijk is een opstalverzekering?

Voor het verzekeren van je woning zijn er twee verschillende verzekeringen die je kan afsluiten. Het gaat hierbij in eerste instantie om de inboedelverzekering. Eigenlijk is dit de tegenpool van de opstalverzekering. Zoals de naam al aangeeft geldt voor deze verzekering namelijk dat ze enkel en alleen de losse spullen verzekert welke in je woning zijn terug te vinden. Het gaat hierbij dan voor alle duidelijkheid om de spullen die je mee kan nemen wanneer je gaat verhuizen. Alles wat los zit valt onder de inboedel. Alles wat vast zit aan het pand is opstal.

Zowel voor de inboedel- als voor de opstalverzekering geldt dat ze ontzettend belangrijk zijn. Dat omwille van meerdere redenen. In het bijzonder kan er worden geconcludeerd dat de opstal van een woning een zeer grote waarde vertegenwoordigt. Het is ook mede omwille van die reden dat het merendeel van de mensen er (noodgedwongen) voor kiezen om een hypothecair krediet af te sluiten. Zolang deze loopt is het in ieder geval van cruciaal belang om een opstalverzekering af te sluiten. Doe je dat niet? Dan loop je daarmee een gigantische financieel risico.

Is de opstalverzekering verplicht?

De vraag of een opstalverzekering nu in de praktijk al dan niet verplicht is valt eigenlijk een stuk minder eenvoudig te beantwoorden dan je op het eerste zicht misschien zou vermoeden. Hoe komt dat nu precies? Zeer eenvoudig. In principe is het zo dat ervoor deze verzekering geen sprake is van een wettelijke verplichting. Vanuit wettelijk oogpunt kan niemand dus verplicht worden om zijn of haar opstal te verzekeren. Dit gezegd hebbende dient er nog rekening te worden gehouden met een ander aspect, namelijk het feit dat er sprake kan zijn van een verplichting vanuit een kredietverstrekker. Zoals al aangegeven is het zo dat het merendeel van de mensen een hypotheek afsluiten voor hun investering in vastgoed. De kredietverstrekker die de hypotheek verstrekt kan er in principe voor kiezen om de verzekering te verplichten.

Twee keuzes op vlak van opstalverzekeringen

De opstalverzekering kan op twee manieren worden afgesloten. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen enerzijds de extra uitgebreide en anderzijds de allriskverzekering. Voor het merendeel van de mensen geldt in de praktijk dat ze genoegen nemen met deze eerste optie. Dat omwille van het feit dat je op die manier eigenlijk al kan rekenen op een zeer mooie dekking tegen een groot aantal verschillende risico’s. Denk hierbij dan onder meer aan:

  • Brandschade en waterschade;
  • Stormschade en hagelschade;
  • Schade als gevolg van hak- en breekwerk;
  • Schade door een blikseminslag;

Voor de bovenstaande dekkingen geldt dat ze je al van een groot aantal zekerheden voorzien. Dat is echter niet alles. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als de allriskverzekering die je kan afsluiten voor je opstal. Voor dit type van verzekering geldt dat ze nog een stapje verder gaat. In bepaalde gevallen is het namelijk mogelijk dat jij als eigenaar van het pand schade aanbrengt aan je opstal. Dit uiteraard niet opzettelijk. Dergelijke schade wordt door de standaard extra uitgebreide opstalverzekering verworpen. Dat geldt echter niet voor de allrisk variant.

 

Diks verzekeringen | Vergelijken, verzekeren, ontzorgen

 

Voor welke waarde sluit je deze verzekering af?

Het afsluiten van een verzekering voor je opstal gebeurt altijd op basis van de zogenaamde herbouwwaarde. Het is ontzettend belangrijk om deze goed te laten bepalen. Voor deze waarde geldt namelijk dat ze in eerste instantie grotendeels bepalend is voor de premie die je moet betalen voor je verzekering. Dat is echter niet alles. Stel dat je pand als gevolg van bijvoorbeeld een brand volledig verloren gaat is het deze ingedekte waarde die ervoor moet zorgen dat je in staat bent om in principe hetzelfde huis op dezelfde manier terug te bouwen.

Voor heel wat mensen geldt dat ze helaas in de praktijk niet goed nadenken over deze herbouwwaarde. Dat is natuurlijk vervelend. Niet zelden komen ze op deze manier in de problemen wanneer er zich een schadegeval voordoet. Het is dan ook zeker belangrijk om hier goed over na te denken en eventueel een grondige schatting te laten doen door een expert. Zo voorkom je dat je onderverzekerd of te veel verzekerd bent. Beide zaken zijn immers niet positief.

Neem een bundel met andere (woning)verzekeringen

De opstalverzekering is uiteraard een verzekering die alleen maar kan worden afgesloten door de eigenaar van het pand in kwestie. Als huurder ben je dan ook uitsluitend in de mogelijkheid om ervoor te kiezen om je inboedel te laten verzekeren. Dat spreekt voor zich. Indien je als eigenaar van plan bent om je opstal te laten verzekeren zal je tot de conclusie komen dat je daar een bepaalde premie voor dient te betalen. Om welke premie het dan precies gaat zal worden bepaald door de gekozen polis. De extra uitgebreide opstalverzekering is wat dat betreft duidelijk voordeliger dan de allrisk. Wil je graag kunnen besparen op deze verzekering? Dat is vrij eenvoudig mogelijk.

Indien je er als eigenaar van een woning voor kiest om de opstalverzekering af te sluiten is de kans ontzettend groot dat je eveneens de keuze zal maken om bijvoorbeeld een inboedel- en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien dat het geval is zal je tot de conclusie komen dat je kan besparen op de verzekeringen door te kiezen voor een zogenaamde bundel. Zo ben je in één klap een belangrijkere klant voor de verzekeraar waardoor je kan rekenen op een mooie korting. Dit bovendien ook nog eens zonder dat hiervoor de schaar in de dekkingen moet worden gezet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.